Archive for ‘Audio’

Octubre 3, 2011

Aesthetics and Philosophy of Art (Podcast)

per Pau Alsina

En aquest enllaç hi trobareu un podcast prou clar i entenedor (en anglès) amb un conjunt de classes sobre Estètica i Filosofia de l’Art realitzades pel professor James Grant de la Universitat d’Oxford.  Hi trobareu referenciats alguns pensadors com Plató, Aristòtil, Hume, Kant. La segona part incorpora reflexions sobre algunes de les preguntes clau sobre la comprensió de les obres i la natura de l’art.

http://itunes.apple.com/itunes-u/aesthetics-philosophy-art/id426430244

Anuncis